Lillemor, Mona och Ann-Kristin

Årsmöte 2013-02-21

Årsmöte

Den 21 februari var det ännu en gång dags både att hålla räkenskap för året som gått och att blicka framåt mot det nya verksamhetsåret med nya friska tag. Ordföranden Ann-Kristin Lund hälsade alla välkomna och gladde sig åt att så många kommit. Innan hon gick vidare i agendan, hölls parentation och under en tyst minut gick våra tankar till våra under året bortgångna kamrater. Ann-Kristin läste en dikt med tänkvärt innehåll om vikten av att fånga inte bara dagen utan själva stunden. Förhandlingarna fortsatte och till mötesordförande valdes Reumatiker­distriktets i Skåne ordförande Mona Korths-Nordén och Lillemor Weber till att föra protokoll.
Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelserna presenterades och efter att ha besvarat ett par smärre frågor kunde handlingarna godkännas och kassör och styrelse beviljas ansvarsfrihet för den aktuella perioden. Verksamhetsplan och budget godkändes och övriga punkter likaså.
Vad gäller valen, besattes de olika förtroendeposterna med gamla bekantingar. Kjell-Åke Fröjdh omvaldes som ordinarie ledamot, Marianne Andersson som kassör och Karin Larsson som revisor. Ordförande, sekreterare och studieorganisatör har ett år kvar på sina mandat. Förbundsstämman hade 2012 beslutat om nya stadgar, vilka mötet godkände. Vidare beslöts att slopa månadsmötet i december. Verksamhetsåret avslutas följaktligen med julfesten i början av december. Omedelbart efter årsmötet i Föreningen stod Sven Lindsjö-fonden på tur. Detta möte avverkades snabbt och lätt. Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelser lästes upp och mötet beviljade kassör och fondstyrelse ansvarsfrihet för året som gått. Tillsättandet av förtroendeposterna följer Föreningens sammansättning och var därför i princip endast formalia.
Mona Korths-Nordén tackade för förtroendet och önskade föreningen lycka till i sin fortsatta verksamhet. Hon avtackades med blommor och present. Därefter stod det efterlängtade fikat på tur. Ann-Kristin hade gjort härliga räkmackor och Ingalill Fröjdh hade bakat underbart goda fastlagsbullar, allt lade sig som bomull kring hjärtat.
En representant från Skåne Stadsmission informerade därefter om sin stiftelse och sin verksamhet. Stiftelsen ägs av SEB och målgrupp är äldre och sjuka behövande bosatta och skrivna i Trelleborgs kommun. Bidrag kan sökas för olika ändamål såsom hjälpmedel, läkar- och tandläkarkostnader. Hon fick en blomsterbukett som tack för att hon kommit.
Efter lottdragningen avslutades denna mycket trevliga och gemytliga årsmöteskväll.
Nästa månadsmöte blir den 14 mars, då en av Söderslättspågarna, P-O Lundquist, kommer och underhåller med sång och musik.

Lillemor

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.